windows server 2008 r2 service pack 1 end of life

W razie problemów z zainstalowaniem dodatku Service Pack z poziomu usugi Windows Update, zobacz.
Inn now funkcj jest usuga DirectAccess dla klientów Windows 7 dziaajca jak usuga VPN.
Select Language: ArabicBulgarianChinese (Hong Kong SAR)Chinese (Bokmål)PolishPortuguese (Brazil)Portuguese DirectX End-User Runtime Web Installer, enable a multilingual user interface in a Windows Server 2008 f1 2012 game for mac R2 environment.Atwe wdroenie aktualizacji zbiorczych w ramach jednej operacji.Additional links to MUI documentation are listed in the "Related Resources" box.Microsoft Hyper-V : s to technologie RemoteFX oraz Dynamic Memory.Dodatek SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 jest dostpny do zainstalowania w tych samych jzykach, jakie byy dostpne w momencie pierwotnego wydania systemów Windows 7 i Windows Server 2008.
Dziki temu administrator moe na przykad stworzy klasyfikacj plików na podstawie daty ich ostatniego uywania oraz regu, która przeniesie pliki nieuywane od x dni do danego folderu.
" New features in dhcp in Windows Server 2008R2 and Windows 7 Microsoft " Windows7 and Windows Server 2008 R2 support more corel painter lite mac review than 64 Processors in one System Microsoft, listopad 2008 " What's New in File Server Resource Manager in Windows Server 2008 R2 Microsoft.Windows Server 2008 R2 oficjalna nazwa systemu operacyjnego, microsoftu z linii, windows Server.W wersji R2 dodano równie serwer Webowy IIS w wersji.5, w którym poprawiono obsug serwera FTP.Dodatek SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 uatwia zapewnienie komputerom i serwerom najnowszego poziomu obsugi.Jeli opcja instalacji dodatku Service Pack nie jest dostpna w usudze Windows Update, zobacz artyku nr 2498452 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.Dopracowa z tego artykuu.Szczegóy, pakiety wielojzycznego interfejsu uytkownika (okrelane te jako pakiety MUI lub pakiety jzykowe systemu Windows Server) pozwalaj uytkownikom korzysta z interfejsu systemu Windows Server 2008 R2 w wielu wersjach jzykowych.Po klikniciu przycisku Pobierz uytkownik zostanie automatycznie przekierowany do oficjalnej strony pobierania producenta Microsoft.Rola dhcp uruchamia si w kontekcie konta Network Services z mniejszymi uprawnieniami, co zmniejsza potencjalne straty wynikajce z nieuprawnionego przejcia konta.
Od strony bezpieczestwa dodano obsug dnssec dla serwera DNS, jednake obsuguje on jedynie jeden algorytm podpisywania: #5 / RSA/SHA-1, co sprawia, e wykorzystanie Windows Servera do rekursywnego rozwizywania nazw jest bezcelowe.