avast antivirus update software

Based on our testing, the best paid Android antivirus app.
Avast Free Antivirus disponuje uivatelskm prostedím, díky nmu je ovládání programu intuitivnjí a pizpsobené i pro dotyková zaízení.For each app, we ran Geekbench several times with no AV app installed, then with one of the review apps installed and finally during that app's full scan.Program dále nabízí tít slouící k zachytání nebezpench skript a disponuje funkcí pro blokování potenciáln nebezpench webovch adres.Lookout Security Antivirus was one of the first mobile antivirus apps, and it has a good reputation among Android users.Norton Mobile Security has similarly excellent protection, and doesn't hold back much from free users who don't want to pay the premium price of 25 per year.How We Tested, to gauge security protection, we used the latest evaluation results from AV-test, an independent lab in Germany that rates major Android security apps every two months based on their ability to detect zero-day malware and other recent threats.
Avast obsahuje také doplnk pro internetové prohlíee, ford ka 2002 manual kter uivatele informuje o dvryhodnosti webovch stránek, na n se chystají vstoupit.
Souasn uivatele chrání ped hrozbami v IM a P2P sítích.Avast umouje otestování poítae na pítomnost vir ihned po restartování poítae, tedy jet v dob, kdy nejsou viry aktivovány a nemohou tak zabránit svému odhalení.Avast Mobile Security and CM Security Master each offer a rich assortment of features, even in their free versions, and generally score highly in malware-detection tests.K vyí bezpenosti uivatel navíc pispívá technologie virtuálního surfování, nebo funkce AutoSandbox, která spustí podezelé programy v samostatném prostedí izolovaném od vaeho operaního systému.Zajímavou novinkou Avastu je Celkov test, umoující jedním kliknutím provést kontrolu poítae na pítomnost kodlivch kód, zjistit, zda není nutné aktualizovat nainstalované programy, provit zabezpeení domácí sít a také nalézt monosti pro zvení vkonu poítae.Wlan-Inspektor, findet automatisch Schwachstellen und spürt unerwünschte Trittbrettfahrer auf der Wachhund für Ihr wlan-Heimnetzwerk.Vylepena byla dále technologie WebShield, umoující nalezení malware a dalích hrozeb dokonce i na stránkách zabezpeench protokolem https.
Because some apps' results are inconsistent from one test to the next, we've also looked at the past year's worth of AV-test results.
Bitdefender Mobile Security (15 per year which offers nearly flawless malware protection with a wide assortment of other features.